Vedecké cukrárne

Téma: Prečo nám nestačí, že AI väčšinou trafí správnu odpoveď?

Prednášajúci: Ing. Martin Tamajka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Kedy a kde: streda 13. 9. 2023 o 9.00 hod., konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A v Bratislave

O prednášajúcom:

Martin Tamajka je výskumník a pôsobí ako vedúci výskumný inžinier v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Zameriava sa na výskum nových metód hlbokého učenia, ako aj na zvyšovanie transparentnosti neurónových sietí prostredníctvom metód vysvetliteľnosti. Jeho doterajší výskum zahŕňa analýzu obrazových dát s dôrazom na medicínske dáta. Viedol viaceré priemyselné a výskumné projekty zamerané na vytvorenie celoeurópskej platformy pre výskumníkov v oblasti inteligentných technológií, na analýzu historického kultúrneho dedičstva pomocou umelej inteligencie či na zvyšovanie transparentnosti modelov umelej inteligencie v kontexte boja s dezinformáciami.

Anotácia:

Všetci vieme, že najmä vďaka hlbokému učeniu dokázala umelá inteligencia vyriešiť bezprecedentné množstvo problémov, pričom jej výkon je porovnateľný s ľudským. Nové modely, techniky a prístupy sa objavujú raz za niekoľko mesiacov alebo dokonca týždňov. Stačí sa pozrieť, koľko rôznych modelov pribudlo po tom, čo organizácia OpenAI sprístupnila četbot ChatGPT. Aj tu však platí, že „obed zadarmo neexistuje“. Výkon hlbokých neurónových sietí má svoju cenu a my ľudia nie sme schopní pochopiť a zdôvodniť ich predpovede. Pre niektoré aplikácie to môže byť v poriadku, ale pre kritické oblasti, ako je medicína či autonómne vozidlá, sú schopnosť interpretácie a následného vysvetlenia často prinajmenšom také dôležité ako výkon.

Na tejto prednáške budeme hovoriť o vzrušujúcej oblasti transparentnej umelej inteligencie a o tom, ako nám môže pomôcť lepšie pochopiť, ovládať a dokonca zlepšiť samotnú umelú inteligenciu. Okrem iného sa dozvieme aj niečo o tom, čo znamená byť výskumným pracovníkom v oblasti inteligentných technológií, a že to môže byť aj obrovské dobrodružstvo.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.