Veda bez hraníc

Veda bez hraníc

Hlavné motto tohto ročníka zastreší celodenné menšie online aktivity a program pre užšie, ale aj širšie publikum. Môže ísť o prezentáciu, ukážku pokusov, diskusiu, či iný formát, ktorý by ste chceli prezentovať Vašu prácu.

Vedu bez hraníc budeme realizovať prostredníctvom online platformy (pravdepodobne Zoom alebo Teams), takže na program sa budú môcť záujemci registrovať. Vyhradený čas pre vedecký program v rámci Vedy bez hraníc je maximálne 55 minút.

Prihlasovanie vedkýň a vedcov, ktorí majú záujem realizovať prezentáciu v rámci programu Veda bez hraníc je možné na tomto odkaze. do 30.10.2020.