Vedecký kuriér

Vedecký kuriér

Cieľom aktivity Vedecký kuriér  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci môžu vyskúšať pokusy z rôznych vedeckých oblastí. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci môžu vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Ako prebieha Vedecký kuriér?

Balíčky v rámci Vedeckého kuriéra boli prihláseným základným a stredným školám distribuované v priebehu mesiaca september. Vedecký kuriér Zooniverse bol zasielaný v mesiacoch jún - september v online verzii. Učitelia môžu so svojimi žiakmi pokusy vyskúšať počas prezenčnej výučby najideálnejšie do konca roka. 

Vedecký kuriér bude distribuovaný na prihlásené školy zdarma. Jedinou podmienkou zapojenia bude, aby pedagóg vyhotovil fotografie z realizácie aktivity, a zaslal ich organizátorovi na e-mail nocvyskumnikov@sovva.sk. Fotografie budú potrebné na zdokumentovanie toho, že sa aktivita zrealizovala, nebudú použité na marketingové účely. 

Registračný formulár - REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Tak ako minulý rok, aj tento sme si pre Vás pripravili Vedeckého kuriéra zameraného na rôzne vedecké oblasti: 
  • KOZMICKÝ STRÁŽCA - Planetárna obrana- prihlasovanie ukončené
  • VEDECKÉ OKIENKO - Oceán v skúmavke - prihlasovanie ukončené
  • ZOONIVERSE - Sledovanie tučniakov - prihlasovanie ukončené
  • FYZIKA - Čo všetko dokáže voda a ako sa dajú oklamať oči? - prihlasovanie ukončené

KOZMICKÝ STRÁŽCA - Planetárna obrana 

Hrozí Zemi zrážka s nebezpečným vesmírnym telesom? Ako sa monitorujú asteroidy a kométy, ktoré by mohli krížiť dráhu našej Zeme okolo Slnka? A ak by nám aj niečo hrozilo, vedeli by sme sa účinne brániť? Vedecký kuriér – Kozmický strážca Vám odpovie na všetky tieto otázky pomocou interaktívnej aplikácie a sprievodnej brožúrky.  

Pre každú registráciu na Vedeckého kuriéra- Kozmický strážca bude pre žiakov zasielaný balík obsahujúci 15 brožúr. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ, prípadne pre SŠ. 

VEDECKÝ KURIÉR KOZMICKÝ STRÁŽCA VZNIKOL V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU DEUTSCHE TELEKOM IT  SOLUTIONS A STARTUP CENTROM INNOVLAB.

VEDECKÉ OKIENKO - Oceán v skúmavke

Viete si predstaviť ako chemicky rozbiť molekulu vody? Alebo aký účinok má okysľovanie oceánov na živočíchy a korálové útesy? Vďaka vedeckému kuriérovi Oceán v skúmavke si to môžete vyskúšať! Nebojte sa, nebudete rozpúšťať schránky živých organizmov. Ako prvé si ale pripravíte zásaditý roztok a odfiltrujete nerozpustnú zrazeninu, ktorú využijete ako simuláciu schránok morských organizmov. Roztok nebudete vylievať ale posnažíte sa z neho chemicky rozbiť molekulu vody na vodík a kyslík. Celý okruh uzatvoríte zapálením zmesi vodíka s kyslíkom a vyrobíte tak opäť vodu. Pokusy odporúčame pre 1.-2. ročník stredných škôl. Vedecký kuriér Oceán v skúmavke je pripravovaný v spolupráci s Vedeckým okienkom.

ZOONIVERSE - Sledovanie tučniakov

Viete kto je Aptenodytes forsteri, kde ho môžete stretnúť a či je spoločenský? Pozorujte so žiakmi tučniaky cez platformu Zooniverse a pomôžte tak vedcom na celom svete skúmať dopady zmeny klímy na ich životy. Žiaci a študenti sa zábavnou formou o tučniakoch dozvedia veľa zaujímavých informácií a reálne prispejú k vedeckému výskumu. 

Zooniverse je najväčšia svetová a populárna platforma pre výskum, kde dobrovoľníci na základe fotiek z fotopascí po celom svete identifikujú druhy, počty či správanie sa rôznych existujúcich či nových druhov živočíchov. 

Vedecký kuriér Zooniverse je určený pre všetky stupne ZŠ a SŠ s porozumením angličtiny alebo češtiny.  

Pre prihlásené školy poskytneme detailné inštrukcie podporené inštruktážnym webinárom ako s platformou ZOONIVERSE a projektom PENGUIN WATCH pracovať.  Kvôli udržateľnosti životného prostredia sme sa rozhodli inštrukcie pre tento typ vedeckého kuriéra zasielať výlučne v elektronickej podobe. Bližšie informácie Vám budú zaslané po vyplnení prihlasovacieho formulára.  

Vedecký kuriér bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Accenture .

FYZIKA - Čo všetko dokáže voda a ako sa dajú oklamať oči?

Zistite, aké tajomstvá ukrýva voda a ako jej vlastnosti dokážu prekvapiť aj tých, ktorí si myslia, že už o nej vedia všetko. V rámci nášho vedeckého kuréra Fyzika, budete mať príležitosť spoznať všetky jej fascinujúce aspekty - od nezvyčajného ohnutia prúdu tečúcej vody, cez zníženie povrchového napätia až po otázku, či je možné donútiť vodu "ísť" dokonca aj do kopca.

Ale to nie je všetko! V rámci našich experimentov sa dozviete aj o zákulisí vizuálneho klamstva. Oči nie sú vždy spoľahlivými svedkami a my vám ukážeme, ako dokážu byť oklamané. Nie všetko, čo vidíte, je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Pripravte sa na to, že pravda je často oveľa komplexnejšia, ako si myslíte.

Pokusy sú určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

Vedecký kuriér FYZIKA vznikol v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa aj o rok a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu! Sledujte naše sociálne siete - FACEBOOKINSTAGRAM a webovú stránku, kde sa čoskoro dozviete viac. 

Upozornenie:  V prípade väčšieho záujmu prihlásených škôl o Vedeckého kuriéra ako bude kapacita organizátora, bude Vedecký kuriér distribuovaný rovnomerne medzi školami po celom Slovensku.