Vedecký kuriér

Vedecký kuriér

Cieľom aktvity Vedecký kuriér  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z rôznych vedeckých oblastí. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Ako prebieha Vedecký kuriér?

Balíčky v rámci Vedeckého kuriéra budú prihláseným základným a stredným školám distribuované v priebehu septembra. Učitelia ich so svojimi študentami môžu vyskúšať počas prezenčnej výučby.

Vedecký kuriér bude distribuovaný na prihlásené školy zdarma. Jedinou podmienkou zapojenia bude, aby pedagóg vyhotovil fotografie z realizácie aktivity, a zaslal ich organizátorovi na e-mail nocvyskumnikov@sovva.sk. Fotografie budú potrebné na zdokumentovanie toho, že sa aktivita zrealizovala, nebudú použité na marketingové účely. 

Tak ako minulý rok, aj tento sme si pre Vás pripravili Vedeckého kuriéra zameraného na päť vedeckých oblastí. Jednotlivé oblasti vám predstavujeme nižšie:

  • Vedecký kurier KOZMICKÝ STRÁŽCA - PLANETÁRNA OBRANA
  • Vedecký kurier VEDECKÉ OKIENKO – OCEÁN V SKÚMAVKE
  • Vedecký kurier ZOONIVERSE
  • Vedecký kuriér FYZIKA
  • Vedecký kuriér FABLAB

Kozmický strážca - Planetárna obrana 

Hrozí Zemi zrážka s nebezpečným vesmírnym telesom? Ako sa monitorujú asteroidy a kométy, ktoré by mohli krížiť dráhu našej Zeme okolo Slnka? A ak by nám aj niečo hrozilo, vedeli by sme sa účinne brániť? Vedecký kuriér – Kozmický strážca Vám odpovie na všetky tieto otázky pomocou interaktívnej aplikácie a sprievodnej brožúrky.  

Vedecký kuriér Kozmický strážca bude na základe jednej registrácie zasielaný ako 20 balíčkov pre žiakov. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ, prípadne pre SŠ. 

VEDECKÝ KURIÉR KOZMICKÝ STRÁŽCA VZNIKOL V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU DEUTSCHE TELEKOM IT  SOLUTIONS A STARTUP CENTROM INNOVLAB.

Vedecké okienko - Oceán v skúmavke

Viete si predstaviť ako chemicky rozbiť molekulu vody? Alebo aký účinok má okysľovanie oceánov na živočíchy a korálové útesy?   Vďaka vedeckému kuriérovi Oceán v skúmavke si to môžete vyskúšať! Nebojte sa, nebudete rozpúšťať schránky živých organizmov. Ako prvé si ale pripravíte zásaditý roztok a odfiltrujete nerozpustnú zrazeninu, ktorú využijete ako simuláciu schránok morských organizmov. Roztok nebudete vylievať ale posnažíte sa z neho chemicky rozbiť molekulu vody na vodík a kyslík. Celý okruh uzatvoríte zapálením zmesi vodíka s kyslíkom a vyrobíte tak opäť vodu.   Pokusy odporúčame pre 1.-2. ročník stredných škôl. Vedecký kuriér Oceán v skúmavke je pripravovaný v spolupráci s Vedeckým okienkom

ZOONIVERSE

Viete kto je Aptenodytes forsteri, kde ho môžete stretnúť a či je spoločenský? Pozorujte so žiakmi tučniaky cez platformu Zooniverse a pomôžte tak vedcom na celom svete skúmať dopady zmeny klímy na ich životy. Žiaci a študenti sa zábavnou formou o tučniakoch dozvedia veľa zaujímavých informácií a reálne prispejú k vedeckému výskumu. 

Zooniverse je najväčšia svetová a populárna platforma pre výskum, kde dobrovoľníci na základe fotiek z fotopascí po celom svete identifikujú druhy, počty či správanie sa rôznych existujúcich či nových druhov živočíchov. 

Vedecký kuriér Zooniverse je určený pre všetky stupne ZŠ a SŠ s porozumením angličtiny alebo češtiny.  

Pre prihlásené školy poskytneme detailné inštrukcie podporené inštruktážnym webinárom ako s platformou ZOONIVERSE a projektom PENGUIN WATCH pracovať.  Kvôli udržateľnosti životného prostredia sme sa rozhodli inštrukcie pre tento typ vedeckého kuriéra zasielať výlučne v elektronickej podobe. Bližšie informácie Vám budú zaslané po vyplnení prihlasovacieho formulára.  

Vedecký kuriér bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Accenture .

Prihláste sa a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu! Sledujte naše sociálne siete - FACEBOOKINSTAGRAM a webovú stránku, kde sa čoskoro dozviete viac. 

Upozornenie:  V prípade väčšieho záujmu prihlásených škôl o Vedeckého kuriéra ako bude kapacita organizátora, bude Vedecký kuriér distribuovaný rovnomerne medzi školami po celom Slovensku.