Keď malý chrobák ...

Keď malý chrobák zohráva veľkú úlohu

  • Téma: Živá príroda a chemické vedy
  • Miesto konania: Artforum
  • Prezentuje: študenti Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
  • Prednášajúci:Nikola Hreusová, Veronika Klimentová, Martin Urban
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:00

Informácie

Ich práca poukazuje na dôležitosť ochrany poľnohospodárskych polí a tiež ochranu organizmov v nej žijúcich. Predstavia Vám ekologické riešenia zaobchádzania s pôdou, tiež poukážu na jej pozitívne ale aj negatívne dôsledky pre planétu. Rozoberime si aké sú dôležité menšie organizmy (hmyz) a predstavíme ich stavbu tela a podmienky pre život.

Študenti 1. ročníka 2. stupňa Univerzity Konštantína filozofa v Nitre odboru biológia. Počas 1. stupňa štúdia sa zamerali na výskum biodiverzity a jej ochrany na poľnohospodárskych pôdach na Slovensku. Keďže, že každý z nás ľudí chce konzumovať domáce a zdravé produkty, zamerali sa na dôležitosť ochrany našich poľnohospodárskych plôch, s ktorými súvisí aj ochrana živočíchov v týchto systémoch. Na prvý pohľad nevyzerá, že by menšie organizmy ako hmyz boli dôležité. Prednášajúci Vám však ukážu, že i najmenší organizmus má na tejto planéte svoje miesto a funkciu.

Viac o projekte