Udržateľná cesta ...

Udržateľná cesta k obnoviteľnej energetike na Slovensku

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Artforum
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
  • Prednášajúci:Pavel Šimon
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 17:00

Informácie

Prednáška o tom, či je Slovensko schopné mať nízkouhlíkovú energetiku. A ak áno za akých podmienok a kedy.

Nadšenec rozumného využitia obnoviteľných zdrojov energie. Stál pri zrode Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Venuje sa OZE a elektromobilite profesne, na akademickej pôde a prevádzkuje energetický web: energiaweb.sk