Špecificita a sen...

Špecificita a senzitivita testov

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: Artforum
  • Prezentuje: SEZAM - Seminár Zaujímavej Matematiky
  • Prednášajúci:Viera Glevitzká
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 18:00

Informácie

Počas nedávnej pandémie sme často počúvali slová ako špecificita a senzitivita, ale čo tieto slová vlastne znamenajú? Na tejto prednáške, by som Vám tieto pojmy rada priblížila a taktiež vysvetlila, čo nám hovoria o výsledku, resp. správnosti výsledku testu. Tento princíp sa uplatňuje aj pri ostatných testoch podobného typu a toto je iba jeden z mnohých príkladov, ktoré dokazujú, že sa matematika nachádza všade okolo nás, aj keď to možno toľko nevnímame.