Od Feiglerovcom k...

Od Feiglerovcom k Harmincovi. O tvorcoch architektúry dlhého storočia

  • Téma: Architektúra
  • Miesto konania: Bratislava
  • Prezentuje: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU
  • Prednášajúci: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 26. 09. 2019 17:00

Informácie

 

Architektúra dlhého storočia patrí k doposiaľ najmenej preskúmaným obdobiam v dejinách architektúry na Slovensku. Dlho bolo neprávom prehliadané, napriek plejáde výnimočných tvorcov či symbolickej úlohe premostiť či spájať historizujúcu tradíciu s nastupujúcou modernou. Patrili k nim kľúčové osobnosti –  tri generácie bratislavských architektov, staviteľov i stavebných podnikateľov Feiglerovcov i Michal Milan Harminc, architekt dvoch storočí a jeden z nestorov slovenskej architektúry. V prednáške priblížime ich životy a diela, ktoré spoľahlivo zrkadlia podstatné fenomény dlhého storočia v architektúre, ale i doby, v ktorej žili a tvorili, a ktorá ich formovala v duchu európskych kultúrnych prúdov. Patrili k nim typologická rôznorodosť, flexibilnosť a štýlová pluralita. Charakteristickou črtou bol aj  vzťah k tradícii, ale i istá dávka modernosti či odvaha experimentovať na poli nových konštrukcií a materiálov. Tvorba Feiglerovcov sa odrazila aj v architektonickom obraze Bratislavy – mesta, ktoré počas tohto obdobia zaujímavo oscilovalo medzi dvoma pólmi – centrom a perifériou. Zároveň ich dielo široko prekročilo regionálny kontext, podobne ako tvorba nášho najproduktívnejšieho architekta v dejinách slovenskej architektúry M. M. Harminca, architekta európskeho formátu. Na území bývalého Rakúsko-Uhorska a jeho nástupníckych štátov realizoval viac ako 300 architektonických diel. Vyše 40 rokov mal v Bratislave aj svoj architektonický ateliér a zanechal tu viaceré významné diela ako budova SNM, Tatra Banka (dnes MKSR), Nový evanjelický kostol na Legionárskej a ďalšie.  Jeho dielo sa na projekte bratislavského hotela Carlton-Savoy – bývalého hotela U Zeleného stromu, stretlo s Feiglerovcami tvoriac tak symbolický rámec dlhého storočia na jeho ceste od historizmov k modernej architektúre a funkcionalizmu. 

O prednášajúcej:

Vo štvrtok 26. 9. 2019 o 17.00 hod. bola naším hosťom uznávaná vedkyňa, architektka, historička a pedagogička architektúry,  prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia a je autorkou aj prvej vedeckej monografie o architektúre 19. storočia na Slovensku. Okrem viacerých významných ocenení, ktoré získala za doterajšiu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, bola v tomto roku nominovaná aj na Slovenku roka 2019 v kategórii veda a výskum.

Rozhovor s Janou Pohaničovou nájdete tu. 

Pozrite si fotogalériu z podujatia.

Záznam z podujatia je dostupný na tomto odkaze

FOTO: Archív CVTI SR