2 - Posunkové jaz...

2 - Posunkové jazyky sú "lazane" a hovorové jazyky "špagety"

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Lab.cafe
  • Prezentuje: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  • Prednášajúci:Roman Vojtechovský
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 15:45
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 16:25

Informácie

Posunkový jazyk alebo znakový jazyk?

Posunkový jazyk je univerzálny?

Posunkový jazyk je súčasťou verbálnej alebo neverbálnej komunikácie?

Prečo sú posunkové jazyky sú "lazane" a hovorené jazyky "špagety"?