Antropológia ritu...

Antropológia rituálu na Mauríciu

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: Lab
  • Prezentuje: člen výskumného tímu LEVYNA
  • Prednášajúci:Peter Maňo
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 18:30

Antropológia rituálu na Mauríciu

Informácie

Obsah prednášky:

Tento príspevok sa zameria na terénny antropologický a experimentálny výskum na ostrove Maurícius, ktorého dlhodobým cieľom je prostredníctvom skúmania intenzívnych náboženských rituálov miestnej komunity Tamilov vysvetliť univerzálne prvky ľudského chovania a zmýšľania. 

Peter Maňo je antropológ, ktorý sa zaujíma o rituály, morálku a náboženstvo z evolučného hľadiska. Získal titul M.A. z Inštitútu kognície a kultúry na Queen's University Belfast, a PhD. zo Sociálnej antropológie na FSEV UK v Bratislave. Je výskumným pracovníkom v Laboratóriu pre experimentálny výskum náboženstva (LEVYNA), kde pôsobí ako doktorand religionistiky na FF MU. Cez program Fulbright absolvoval výskumný pobyt v Laboratóriu experimentálnej antropológie na University of Connecticut v USA. Terénny výskum na Mauríciu vykonáva od roku 2013, kde pomocou etnografie a experimentálnych metód skúma rituálne správanie a náboženskú a morálnu kogníciu.