Forenzná chémia v...

Forenzná chémia v praxi

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Ústav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
  • Prednášajúci:Rastislav Serbin
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 09:45
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 10:30

Forenzná chémia v praxi

Informácie

Prednáška bude zameraná na uplatnenie analytickej chémie v kriminálnoexpertíznej praxi. Ako analytická chémia prispieva k odhaľovaniu zločinu ale aj jeho predchádzaniu a prečo je v tejto vede neustále potrebný vývoj a výskum.