Nie je kyselina a...

Nie je kyselina ako kyselina

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prednášajúci:Martin Vavra
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 10:30
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 11:15

Nie je kyselina ako kyselina

Informácie

Slovo kyselina pre väčšinu ľudí predstavuje spojenie s určitým druhom nebezpečenstva. Je to samozrejme pravda, ale ani zďaleka to neplatí všeobecne. 

Kyseliny sa bežne nachádzajú aj v živých organizmoch a ich prítomnosť je nevyhnutná nielen pre bezproblémové trávenie, ale aj pre niečo oveľa dôležitejšie. Niektoré kyseliny sú bežnou súčasťou našej kuchyne a bez nich by naše stravovanie jednoducho nebolo ono. Preto je dôležité vedieť, čo pojem kyselina znamená.