Od extrasolárnych...

Od extrasolárnych planét k exoasteroidom

  • Téma:
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica
  • Prednášajúci: RNDr. Ján Budaj, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:45
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 17:30

Od extrasolárnych planét k exoasteroidom

Informácie

Dnes poznáme tisíce planét obiehajúcich okolo iných hviezd ako Slnko. Oboznámime sa s čiernymi ovcami medzi extrasolarnými planétami. Sú to rozpadávajúce sa exoplanéty, ktoré obiehajú tak blízko pri hviezde, že sa ich povrch roztápa, vyparuje, unika z planéty a vytvára pozorovateľný chvost. Potom sa posunieme na hranice toho čo dokážeme detekovať: asteroidy a kométy u iných hviezd.