Život s hviezdou

Život s hviezdou

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica
  • Prednášajúci:RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 17:30
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 18:15

Život s hviezdou

Informácie

Každý živý organizmus potrebuje pre svoj život energiu. Na zemi ju dostávame zo Slnka - našej najbližšej hviezdy, ktorá svojou gravitáciou a žiarením ovplyvňuje všetko dianie v Slnečnej sústave. Pozrieme sa na Slnko zo Zeme aj z vesmíru, zmienime sa o slnečnej aktivite a vplyve  Slnka na Zem (v dobrom, aj "zlom").