Magnetické nanoča...

Magnetické nanočastice a COVID-19

  • Téma: Biomedicínske inžinierstvo
  • Miesto konania: OC Optima Košice
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
  • Prednášajúci:Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:30
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 17:00

Magnetické nanočastice a COVID-19

Informácie

V tejto prednáške popisujeme prípravu, dizajn, štrukturálne, magnetické a funkčné vlastnosti magnetických nanočasticových systémov pre biomedicínske aplikácie ako nosiče liečiv a magnetickú separáciu RNA. Magnetická separácia je jednou z najefektívnejších a najrýchlejších metód v súčasnosti používaných pri izolácii nukleových kyselín a používa sa aj pri pandémii COVID-19. Nevyhnutnou súčasťou tejto metodiky sú magnetické nanočastice typu core-shell, ktoré sú nevyhnutné v prvých fázach diagnostického reťazca, pri separácii biologického materiálu. Magnetické nanočastice budú povrchovo a štrukturálne upravené tak, aby sa dosiahla lepšia separačná účinnosť. Kvalita pripravených nanočastíc bude overená izoláciou vírusovej RNA na detekciu RNA vírusov metódou RT-qPCR. Súčasťou prednášky je aj pohľad na pandémiu COVID-19 z terapeutického hľadiska, kedy budú magnetické nanočastice typu core-shell použité ako nosič modelového antivírusového lieku a vplyv takýchto systémov na životaschopnosť buniek a metabolickú aktivitu in vitro. budú monitorované a analyzované v korelácii s magnetickými vlastnosťami.