VEDECKÝ KURIÉR BI...

VEDECKÝ KURIÉR BIOLÓGIA

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
  • Prednášajúci:Ľubomíra Tóthová a Barbora Konečná
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 10:40

VEDECKÝ KURIÉR BIOLÓGIA

Informácie

Urobte si s nami doma pokusy z Vedeckeého kuriéra Biológia. Aj doma si môžete jednoducho odizolovať svoju DNA zo slín alebo si kultivovať vlastné baktérie zo živnej pôdy a želtíny.