ZO ŽIVOTA HMYZU

ZO ŽIVOTA HMYZU

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie
  • Prednášajúci:Marek Semelbauer
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 10:55

ZO ŽIVOTA HMYZU

Informácie

Hmyz tvorí obrovskú časť rozmanitosti živého sveta. Väčšina druhov však žije skryto, a ľudom uniká, akú úlohu v prírode zohráva. Čo všetko hmyz (aj pre nás) robí a čo môžeme urobiť my preň?