DISKUSIA: DOPRAVA...

DISKUSIA: DOPRAVA A ENERGIE BUDÚCNOSTI

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 13:00

DISKUSIA: DOPRAVA A ENERGIE BUDÚCNOSTI

Informácie

Diskutujúci:

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Patrik Križanský, Slovenská asociácia pre elektromobilitu

Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita v Žiline

moderátorka: Lucia Yar, Euractiv

Diskusia sa bude zameriavať na to, ako bude vyzerať naša doprava v najbližších rokoch a predovšetkým aké energetické zdroje budeme využívať. Prakticky každá z automobiliek vyrába aspoň jedno elektrické auto. Čoraz častejšie sa hovorí aj o vodíkovom pohone, predovšetkým pre nákladnú dopravu. Otvorené však ostávajú mnohé otázky ako napríklad výroba energie, dopad na životné prostredie a dlhodobá udržateľnosť. Diskusia sa tak zamerá tiež na to akú energiu budú dopravné prostriedky využívať a ako môžu zmeny v spôsobe dopravy prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov.