DISKUSIA: EURÓPSK...

DISKUSIA: EURÓPSKE POLITIKY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA PO ROKU 2020

  • Téma: Vedná politika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 14:00

DISKUSIA: EURÓPSKE POLITIKY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA PO ROKU 2020

Informácie

Diskutujúci: 

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied

Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Lucia Mokrá, Univerzita Komenského v Bratislave

moderátorka: Zuzana Gabrižová,  Euractiv

Európska únia pripravuje nové programové obdobie pre roky 2021-2027 a Plán obnovy po koronakríze.

• Aké miesto v ňom budú hrať politiky na podporu vedy a inovácií v členských štátoch?

• Na ktoré hlavné priority sa podpora európskej vedy zameria?

• Bude reflektovať súčasnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu?

• Aké nástroje podpory budú v novom období dostupné?

• Aké perspektívy a možnosti nové perspektívy otvárajú pre slovenskú vedu a výskumníkov?

• Aké chyby z minulosti neopakovať a na aké úspechy sa dá nadviazať?