NOBELOVA CENA ZA...

NOBELOVA CENA ZA MIER 2020

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Prednášajúci:Jozef Golian
  • Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 16:45

 NOBELOVA CENA ZA MIER 2020

Informácie

Nobelovu cenu za mier získal Svetový potravinový program (WFP). Agentúra OSN ju dostala za boj proti hladu a za to, že zlepšuje podmienky v oblastiach, ktoré sú zasiahnuté konfliktmi. 

„Je to najväčšia svetová humanitárna organizácia, ktorá bojuje proti hladu a venuje sa potravinovej bezpečnosti,“ uviedol výbor v Oslo, podľa ktorého je potreba solidarity a medzinárodnej spolupráce momentálne dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V roku 2019 poskytovala WFP pomoc takmer 100 miliónom ľudí, ktorí boli obeťami akútneho nedostatku potravín alebo hladu, a to až v 88 krajinách. Práve vyriešenie problému s hladom je jedným z cieľov udržateľnosti, ktoré si v roku 2015 stanovilo OSN.  

Viac o Nobelovej cene za mier sa dozviete v rozhovore s prof. Jozefom Golianom, z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.