Genetika na koles...

Genetika na kolesách: Modelové organizmy v genetike

  • Téma: Genetika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci: Andrea Ševčovičová, Lucia Mentelová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 09:10

Genetika na kolesách: Modelové organizmy v genetike

Informácie

Evolučná konzervovanosť mnohých bunkových procesov umožňuje pre výskum v genetike použiť rôzne modelové organizmy. Medzi známe modely patrí hrach siaty (Pisum sativum), ktorý vo svojej práci použil Johann Gregor Mendel a vďaka ktorému sa mu podarilo definovať zákony dedičnosti. S postupným rozvojom genetiky sa výskum začal orientovať aj na ďalšie organizmy,  ktoré umožňujú realizovať experimenty v laboratóriách a zodpovedať špecifické otázky a problémy