Načo bolo treba p...

Načo bolo treba presne rysovať?

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Zbyněk Kubáček
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 09:40

Načo bolo treba presne rysovať?

Informácie

Asi každý z nás na základnej škole rysoval trojuholníky a kružnice. A niektorí si možno kládli otázku, na čo to mimo školy môže byť dobré. Túto (na hodine matematiky spravidla nevyslovenú) otázku sa pokúsime zodpovedať aspoň čiastočne: ukážeme, načo potreboval presné rysovanie Ján Botto, stručne sa zmienime o gotickej kružbe a napokon sa pozrieme na prácu leteckého navigátora z druhej svetovej vojny.

O prednášajúcom: 

Zbyněk Kubáček absolvoval vysokoškolské a doktorandské štúdium matematickej analýzy na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej od r. 1985 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ. Jeho záujem sa z obyčajných diferenciálnych rovníc preniesol na didaktiku matematiky, je autorom série učebníc matematiky pre gymnáziá a spoluautorom viacerých zbierok úloh z matematiky pre stredné a základné školy.