Predstavenie Vede...

Predstavenie Vedeckého kuriéra Chemik detektív

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: OZ zVEDAvci
  • Prednášajúci:Anna Kamlárová, Veronika Nagy Trembošová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 10:25

Predstavenie Vedeckého kuriéra Chemik detektív

Informácie

Vyskúšajte si s nami pokusy z Vedeckého kuriéra Chemik detektív - vyskúšajte si chromatografiu fixiek, sliny fajčiara a nefajčiara alebo si vytvorte vlastný odtlačok prsta.