Vyskúšaj pokusy: ...

Vyskúšaj pokusy: dnes detsky, zajtra vedecky

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave
  • Prednášajúci:Michal Skarba, Lucia Bónová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 11:25

Vyskúšaj pokusy: dnes detsky, zajtra vedecky

Informácie

Keď človek začne túžiť po poznaní ako skutočne funguje svet, stáva sa vedcom. Väčšine ľudí sa to prihodí ešte pred tým, ako sa stane majiteľom prvého šlabikára. Búchali ste varechou po hrncoch? Skúmali ste akustiku. Spúšťali ste seba alebo iné objekty zo stola alebo z kopca? Zaujala vás gravitácia, išli ste po stopách Newtona a Einsteina. Mali ste kaleidoskop? Optika! V našom programe s predvádzaním jednoduchých pokusov zaostríme optiku našich webkamier na zábavné prírodovedné aktivity, ktoré môžete robiť doma s pomôckami, z ktorých väčšinu už pravdepodobne máte doma v špajzi. A popritom si porozprávame o tom, ako poznatky z týchto pokusov využívame v každodennej práci vedeckého pracovníka na univerzite.

O prednášajúcich: 

Michal Skarba sa počnúc chemickou priemyslovkou 13 rokov snažil v škole pochopiť chémiu. Potom len vstal zo študentskej lavice, presadol si úplne dopredu a do dnes sa o pochopenie života atómov a molekúl snaží ďalej. V súčasnosti sú hlavnou témou jeho výskumných projektov supravodivé materiály. Sú to látky, ktoré za určitých podmienok vedia viesť elektrický prúd úplne bez strát. Už dnes supravodiče skvalitňujú naše životy včasnou lekárskou diagnostikou, zvyšujú bezpečnosť a ekologickosť výroby a prenosu elektrickej energie, či umožňujú konštrukciu levitujúcich vlakov.

Lucia Bónová v roku 2013 dokončila doktorandské štúdium v odbore fyziky plazmy na Univerzite Komenského. V súčasnosti pracuje na Materiálovotechnologickej fakulte STU, kde sa venuje plazmovej implantácií a depozícií pre biomedicínske aplikácie. Materiály ktoré modifikuje nachádzajú uplatnenie pri dentálnych aj kĺbových implantátoch."