Bohovia a králi z...

Bohovia a králi z dažďového pralesa. Zrod mayskej civilizácie

  • Téma: Archeológia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Milan Kováč
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 16:00

Bohovia a králi z dažďového pralesa. Zrod mayskej civilizácie

Informácie

O prednášajúcom:

Prof. Milan Kováč, PhD. Vedúci katedry porovnávacej religionistiky a Centra mezoamerických štúdií FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa mayskou kultúrou, jazykom a náboženstvom. Od roku 2009 vedie archeologické vykopávky v pralesoch severného Peténu, Guatemala. Archeologické výskumy zameriava na najstaršie mayské dejiny tzv. predklasické obdobie. Pod jeho vedením bolo identifikovaných približne 100 mayských sídel z toho v 10 realizoval archeologické vykopávky, najmä v lokalite Uaxactun a v okolí. Jeho objavy zahŕňajú staré astronomické observatóriá, štukové masky bohov, najstaršie doklady mayského písma a mnohé iné. Najnovšie pracuje na laserovom diaľkovom prieskume pralesa pomocou zariadenia LiDAR, ktoré identifikuje dávne mayské stavby pod vegetáciou. Prelomové výsledky publikoval v spoluautorstve v časopise Science v roku 2018. Okrem archeologického, sa venuje aj antropologickému výskumu, ktorý je zameraný na poslednú skupinu Mayov vyznávajúcich pôvodné mayské náboženstvo - Lacandóncov. Zozbieral ich mytológiu, ktorú vydal v mexickom vydavateľstve Trillas v roku 2012.