Umelé neurónové s...

Umelé neurónové siete a hlboké učenie

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
  • Prednášajúci:Marek Bundzel, Kristína Rolfová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 20:00

Umelé neurónové siete a hlboké učenie

Informácie

Umelé neurónové siete patria medzi v súčasnosti najpoužívanejšie prostriedky umelej inteligencie. Od roku 2012, keď dosiahli nadľudskú presnosť pri rozpoznávaní objektov v obraze, sa obzvlášť rýchlo vyvíjajú. Zjednodušene napodobňujú fungovanie biologických nervových systémov. Pole skúmania umelých neurónových sietí je široké. Zoznámime vás so základmi potrebnými pre pochopenie princípov ich fungovania, pričom sa zameriame na tzv. učenie s učiteľom. Pomocou vizualizácie vám ukážeme, čo sa vnútri umelej neurónovej siete deje.