Diskusia: Energet...

Diskusia: Energetika budúcnosti

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 14:00

Diskusia: Energetika budúcnosti

Informácie

Hostia:

Peter Blaškovitšgenerálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Andrej Juris, predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Ladislav Mikovedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  

Juraj Hotový, doktorand a konzultant v oblasti energetických štruktúr, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderátorka: Irena JenčováEuractiv