Diskusia: Ako ov...

Diskusia: Ako ovplyvňuje veda tvorbu politík na Slovensku?

  • Téma: Vedná politika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 15:00

 Diskusia: Ako ovplyvňuje veda tvorbu politík na Slovensku?

Informácie

Hostia:

Martin Kánovský, riaditeľ, Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl, MŠVVŠ SR 

Pavol Šajgalík, predseda, Slovenská akadémia vied 

Vladimír ŠuchaSenior Policy Advisor, UNESCO 

Darina Malová, profesorka,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Moderátor: Radovan GeistEuractiv 

Táto diskusia je realizovaná v rámci projektu „Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska„ (SciPol:SK), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zároveň je súčasťou iniciatívy Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pod názvom „Otvorene o otvorenom vládnutí“.