Naštrbená dôvera:...

Naštrbená dôvera: kríza a nepodložené informácie

  • Téma: Sociológia
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci:Jakub Šrol
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 18:00

Naštrbená dôvera: kríza a nepodložené informácie

Informácie

V poslednej dobe sa mnohým z nás môže zdať, že celý svet je hore nohami. Zoči voči problémom ako klimatická kríza, či pandémia COVID-19, nie sme schopní stáť jednotne. Naopak, ako spoločnosť sa členíme na menšie skupinky s vyhraneným názorom bez schopnosti vzájomne komunikovať. Vedci a odborníci zdanlivo prehrávajú boj so šíriteľmi neoverených správ, samozvanými odborníkmi na všetko zo sociálnych sietí. A ani pri najlepšej snahe sa človek často nevie zorientovať v záplave rôznych protichodných informácií, napríklad týkajúcich sa očkovania proti novému koronavírusu. Prečo ľudia často dôverujú skôr rôznym nepodloženým informáciám ako vedecky overeným poznatkom? A akú úlohu v tom všetkom zohráva súčasná pandémia? Na tieto otázky sa pokúsime spolu pozrieť z pohľadu kognitívnej a sociálnej psychológie.

O prednášajúcom:

Jakub Šrol vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Odvtedy pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde pracoval aj na svojej dizertačnej práci venovanej problematike individuálnych rozdielov v racionálnom myslení. Momentálne sa výskumne venuje psychológii rozhodovania a usudzovania, dôvery v nepodložené presvedčenia a psychologickým aspektom vnímania a správania v oblasti klimatickej zmeny.