Rozhovor o zdraví...

Rozhovor o zdraví - Zdravá krajina - Zdravá spoločnosť

  • Téma:
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci:Zita Izakovičová

Rozhovor o zdraví - Zdravá krajina - Zdravá spoločnosť

Informácie

Naše zdravie je ovplyvnené mnohými faktormi a prostredím okolo nás. Pozrime sa na zdravie z rôznych hľadísk v sérii rozhovorov so slovenskými vedkyňami a vedcami. Ako vplýva životné prostredie a jeho stav na naše zdravie?