2. Čas je ako rieka

2. Čas je ako rieka

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Vedátor, UK, MUNI- FMFI
  • Prednášajúci:Mgr. Samuel Kováčik, PhD.,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2023 10:30
  • Dátum a čas konca: 29. 09. 2023 11:15

Informácie

Plavíme sa v rieke času, unáša nás všetkých jedným smerom. Môže čas, podobne ako rieka, zamrznúť? A môžeme sa plaviť proti prúdu? Prečo tečie čas jedným smerom? V prednáške sa spolu zamyslíme nad tým, v čom sa čas správa ako rieka a kde totot prirovnanie pokuľháva.

O prednášajúcom:

Založil projekt Vedátor v roku 2016 . Samuel je teoretický fyzik, dizertáciu získal na FMFI UK, odkiaľ sa pobral na Dublinský Inštitút Pokročilých Štúdií, kde získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie.

Dnes znova pôsobí na FMFI UK a Masarykovej univerzite. Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Karmu si napravuje písaním článkov o čo najnormálnejších témach ako oblaky, rôzne zvieratá či stromy.