4. Vodík: významn...

4. Vodík: významný prvok energetickej transformácie

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Prednášajúci:Mgr. Lukáš Zendulka PhD.,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2023 15:00
  • Dátum a čas konca: 29. 09. 2023 15:25

Informácie

Autá, autobusy, či vlaky jazdiace na vodíkový pohon sú už v mnohých krajinách realitou. Okrem toho má vodík obrovské možnosti využitia aj v priemysle či v energetike. Keďže pri jeho spaľovaní nevzniká oxid uhličitý, jeho najväčšou výhodou je, že nám môže pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Aké má však negatíva? A sú skutočné, alebo ide len o mýty, ktoré panujú okolo jeho využitia v praxi? Poďme sa pozrieť na to, či nám vodík skutočne pomôže k energetickej sebestačnosti a k naplneniu cieľov uhlíkovej neutrality.

O prednášajúcom:

Lukáš Zendulka pôsobí v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), kde sa venuje aktivitám na zvyšovanie povedomia verejnosti o nízkouhlíkových stratégiách, energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, vrátane využívania vodíka a súvisiacich technológií. Zároveň je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS). Taktiež pôsobí ako zástupca SR vo viacerých európskych a medzinárodných pracovných skupinách v oblasti obnoviteľnej energie, smart energetickej infraštruktúry, vodíka a vodíkových technológií a súvisiaceho výskumu a vývoja v oblasti energetiky.