3. Diskusný panel...

3. Diskusný panel- Čo môžeme urobiť pre ženy vo vede?

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program
  • Prednášajúci:Lucia Molnár Satinská, Ľubomír Bilský, Gabriel Bianchi, Miroslava Rabajdová, moderuje Barbara Zmušková
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2023 14:00
  • Dátum a čas konca: 29. 09. 2023 14:45

Informácie

Veda, to nie sú len výskumníci, ale aj výskumníčky, na čo pravidelne upozorňuje aj talentový program L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede. Názov Európskej noci výskumníkov však túto dôležitú skutočnosť zatiaľ nereflektuje. Prečo je potrebné vedecké témy komunikovať rodovo vyváženým jazykom? Aké zmeny čakajú Európsku noc výskumníkov na Slovensku? Ako inak môžeme ženy vo vede podporovať?

Panelisti

•           Lucia Molnár Satinská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

•           Ľubomír Bilský, SOVVA, Európska noc výskumníkov

•           Gabriel Bianchi, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

•           Miroslava Rabajdová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach

Moderuje Barbara Zmušková, EURACTIV Slovensko