8. Diskusný panel...

8. Diskusný panel- Prichádza umelá inteligencia práve včas, aby nás zachránila pred nami samotnými?

  • Téma: Umelá inteligencia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prednášajúci:Prof. Mária Bieliková, RNDr. Pavol Siman PhD., Dr. Magdalena Adamus
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2023 18:30
  • Dátum a čas konca: 29. 09. 2023 19:15

Informácie

Súvislosť medzi klimatickou krízou a tým, ako o nej hovoríme v digitálnej dobe, je zložitým problémom. Ukazuje sa, že v naliehavých problémoch životného prostredia je pre nás ťažké prijať opatrenia. V tejto prednáške sa dozvieme, ako určité procesy problém s klimatickou krízou zhoršujú a bránia nám dosiahnuť riešenia. Na internete je dnes dostupné ohromné množstvo informácií o zmenách prebiehajúcich na planéte. A napriek tomu je pre nás ťažké dohodnúť sa, čo vlastne musíme urobiť preto, aby sme vôbec mali nejakú budúcnosť. Naša spoločnosť sa naďalej spolieha na fosílne palivá, klčuje lesy, zvyšuje produkciu na globálnych trhoch a podporuje spotrebiteľskú kultúru. Zdá sa, že urobiť spoločne prijateľnú zmenu nikdy nedokážeme. Vývoj ešte zhoršuje kríza v líderstve, strata dôvery vo verejné inštitúcie a klesajúca angažovanosť. Situácia je podobná na celom svete, k čomu prispieva úspech sociálnych sietí. Šíria populizmus a ten bráni vytváraniu a presadzovaniu účinných politík. Ale je tu nádej. Na pomoc nám možno práve včas prichádza umelá inteligencia. Umelá inteligencia nám môže pomôcť analyzovať údaje, lepšie spravovať vzácne zdroje, lepšie komunikovať, meniť naše správanie a tvoriť lepšie pravidlá. Spoluprácou a etickým používaním umelej inteligencie možno čoskoro dokážeme prelomiť cyklus, ktorý nám bráni pracovať na udržateľnej budúcnosti.

O prednášajúcich:

Prof. Mária Bieliková
Riaditeľka a výskumníčka
Kempelenov inštitút inteligentných technológií 
https://kinit.sk/member/maria-bielikova/

Profil: Mária Bieliková je renomovaná informatička. Zameriava sa na výskum v oblasti interakcie ľudí a počítačov, v súčasnosti najmä na využitie umelej inteligencie pre lepšie porozumenie informáciám a analýzu dezinformácií. Aktívne formuje verejnú diskusiu o dôveryhodnosti umelej inteligencie. Pôsobí ako členka expertných skupín a komisií pre umelú inteligenciu. Vďaka vynikajúcemu akademickému zázemiu, si jej práca vyslúžila prestížne ocenenia, ktoré odrážajú jej vplyv na medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky.

Dr. Pavol Siman
Vedecký pracovník, člen predsedníctva SAV
Ústav vied o Zemi SAV
https://geo.sav.sk/sk/

Profil: Pavol Siman je renomovaným odborníkom v oblasti petrológie, geochémie a geochronológie. Vo svojej práci sa primárne zameriava na dve kľúčové oblasti – geologické mapovanie a analýzu významných udalostí v zemskej litosfére. Prostredníctvom rozsiahlej medzinárodnej spolupráce mal príležitosť uplatniť odborné znalosti v rôznych regiónoch a geologických kontextoch. Významne prispieva k širokému spektru projektov. Zohráva úlohu pri tvorbe geologických máp, ktoré sú dôležitými nástrojmi na pochopenie štruktúry a histórie Zeme.

 

Dr. Magdalena Adamus
Vedecká pracovníčka
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Ústav experimentálnej psychológie
https://psychologia.sav.sk/

Profil: Magdalena Adamus je výskumníčka na prieniku filozofie, psychológie a ekonómie, ktorá sa zaujíma o ľudské rozhodovanie. Jej akademická cesta začala v oblasti filozofie, kde skúmala zložitosť racionálneho rozhodovania. Dnes je jej výskum ukotvený v socialnej psychologii, ovplyvnený filozofickými úvahami o kritických témach, ako sú hodnoty. Jej práca sa zameriava na objasnenie zložitosti rozhodovacích procesov a ich hlbokých spoločenských dôsledkov, čím prispieva k hlbšiemu pochopeniu kľúčového aspektu ľudského správania.