7. Voda nad zlato?

7. Voda nad zlato?

  • Téma: Klimatológia
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Slovenský hydrometeorologický ústav/ Fakulta matematicky, fyziky a informatiky UK
  • Prednášajúci:Mgr. Jozef Pecho,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2023 17:20
  • Dátum a čas konca: 29. 09. 2023 17:50

Informácie

Rozhovor EURACTIVu s klimatológom Mgr. Jozefom Pechom

Je ľahké si myslieť, že vody bude vždy dostatok. Sladká voda - tú ktorú pijeme, v ktorej sa kúpeme, ktorou zavlažujeme polia – je však obmedzený zdroj. Pre zmenu klímy, znečistenie a stúpajúci dopyt po vode hrozí, že do roku 2025 môžu dve tretiny svetovej populácie čeliť jej nedostatku. Aká je situácia s vodou na Slovensku? Ako môžeme bojovať proti jej nedostatku a zadržať ju v krajine?

O prednášajúcom:
Mgr. Jozef Pecho (*1981) vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Odbore klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok (a extrémov počasia všeobecne), výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. V poslednej dobe veľkú pozornosť venuje problematike modelovania klímy využívaním globálnych a regionálnych klimatických modelov. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.