Ekológia a plasty...

Ekológia a plasty okolo nás

  • Téma: Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: STU
  • Prednášajúci:prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 17:00

Ekológia a plasty okolo nás

Informácie

Ekológia a plasty okolo nás bude prednáška profesora Pavla Alexyho na mimoriadne aktuálnu tému spojenú s klimatickou krízou a životným prostredím. Profesor Alexy sa dlhodobo angažuje v oblasti výskumu plastov a environmentálnym otázkam spojeným s ich používaním. V rámci svojej doterajšej výskumnej práce sa stal spoluautorom bio degradovateľného plastu „nonoilen“, ktorý znamená výrazný posun v možnostiach použitia rozložiteľných plastov v prostredí. V priebehu posledných rokov sa jeho výskumný tím podieľal už na druhej generácii bioplastov, pričom sa v porovnaní so staršou generáciou zásadne znížilo trvanie doby rozkladu týchto plastov. Druhá generácia bioplastov sa dokáže v priemyselnom komposte rozložiť už za 50 dní, v domácom prostredí za 90 dní. V prvej generácii bolo možné rozloženie len v priemyselnom komposte za viac ako dvojnásobný čas. Profesor Alexy je dlhodobým popularizátorom vedy a informácie o jeho výskume pravidelne rezonujú aj v médiách. Jeho prednášku o tom, kde všade je možné nájsť plasty môžete vidieť na hlavnom pódiu v Starej Tržnici o 17:00.

Zdroj foto: www.stuba.sk