I am in AI - Futu...

I am in AI - Future of Artificial Intelligence

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prednášajúci:Tanmay Bakshi
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 20:30

I am in AI - Future of Artificial Intelligence

Informácie

Tanmay Bakshi je 15-ročný kanadský odborník na umelú inteligenciu a strojové učenie, rečník TED, čestný IBM Cloud poradca a mediálne známa osobnosť, ktorá pravidelne prednáša pre vedúcich pracovníkov, výskumníkov a vývojárov na medzinárodných konferenciách, univerzitách a v nadnárodných spoločnostiach po celom svete. Jeho vášeň pre vývoj algoritmov a prácu so strojovým učením ho viedli k aplikovaniu tejto technológie primárne do oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Jeho cieľom je pomôcť minimálne 100 000 nádejným kóderom v učení a inovovaní prostredníctvom jeho kníh, workshopov a seminárov. Jeho Youtube kanál s názvom „Tanmay Teaches“ (v preklade Tanmay vyučuje) a jeho dôsledná práca za dosiahnutím svojho cieľa v posledných ôsmich rokoch mu priniesli mnohé ocenenia, mimo iného Twilio Doer Award, Knowledge Ambassador Award, či Global Goodwill Ambassador na LinkedIn. 

S Tanmayom Bakshim sa na pódiu objaví Ronald Blaško. Ronald Blaško je v súčasnosti výkonným riaditeľom Americkej obchodnej komory na Slovensku. V minulosti zastával pozíciu Viceprezident pre korporátne a strategické vzťahy v GLOBSECu. 10 rokov pôsobil v Slovenských elektrárňach na rôznych pozíciách. Bol výkonným riaditeľom inžinierskej dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární. Pôsobil ako zástupca pre externé záležitosti organizácie Foratom v Bruseli. Je držiteľom postgraduálneho titulu z medzinárodnej ekonómie z Kiel Inštitútu pre Svetovú Ekonomiku v Nemecku. Je držiteľom inžinierskeho titulu v oblasti leteckej dopravy zo Žilinskej univerzity. Má viac ako 13 rokov skúseností v oblasti verejných financií, poradenstva z veľkej štvorky, poisťovníctva a bankovníctva, európskej oblasti jadrovej bezpečnosti a riadenia rizík v energetickom sektore. Zaujíma sa o filozofiu vedy a vplyv nových technológíí na spoločnosť, stratégie firiem, globalizáciu a geopolitiku.