Uhasme to spolu

Uhasme to spolu

  • Téma: Robotika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prednášajúci:AMAVET
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 11:00

Uhasme to spolu

Informácie

1. Tanec robotov „Školské kráľovstvo“ – AMAVET klub 547, Považská Bystrica Žiaci základnej školy skonštruujú a naprogramujú robotov, ktorí tancujú ako ich „učitelia“ konštruktéri. Choreografia tanca spočíva v spoločnej súhre robotov a tanečníc. Pravidelne sa zúčastňujú na Majstrovstvách sveta v robotike. Zatiaľ najvyšším ocenením bolo svetové víťazstvo chlapcov (Jozef Šešo, Daniel Jahôdka a Braňo Hrenák) pod pedagogickým vedením Pavla Mičúcha, ktorí sa stali svetovými šampiónmi na Majstrovstvách sveta v robotike v roku 2014 v Brazílii v kategórii Tanec robotov! V roku 2016 na Majstrovstvách sveta získali tretie miesto. Pedagogické vedenie – PaedDr. Pavol Mičúch, vedúci AMAVET klubu 547 pri ZŠ Slovenských partizánov Považská Bystrica Vystupujú - Jana Fľaková, Lucia Behríková, Marián Mališ, žiaci ZŠ

2. RoboRAVE Slovakia – AMAVET klub 549, Martin – súťaž robotov v Hasení ohňa AMAVET je organizátorom celoslovenského kola najväčšej celosvetovej robotickej súťaže RoboRAVE International, ktorá je organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Ide o súťaž robotov v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami a kompetenciami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych technológii. RoboRave napomáha vyhľadávanie talentov v oblasti robotiky a sprístupňuje im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky. AMAVET je úspešný aj na svetových finále. Napríklad v roku 2018 na svetovú súťaž RoboRAVE do USA postúpili až dva slovenské tímy - martinský tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD) sa umiestnil na treťom, bronzovom mieste (Michal Miškolci, Tereza Rafajová, Tomáš Štefanov) a vranovský tím Boreas tesne za ním na celkovom štvrtom mieste! Kategória Fire Fighting (Hasenie ohňa) - je najprestížnejšia a tiež najťažšia. Robot má za úlohu na ihrisku s približnými rozmermi 2,5 metra krát 3,5 metra autonómne do troch minút nájsť a uhasiť čo najviac zo štyroch sviečok, umiestnených za náhodne rozloženými prekážkami. Pedagogické vedenie – Ing. Jozef Ristvej, st., AMAVET klub 549, koordinátor súťaže RoboRAVE Slovakia Vystupujú – Michal Miškolci, Tereza Rafajová