Posvieťme si na ž...

Posvieťme si na životné prostredie

  • Téma: Živá príroda a chemické vedy
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Medzinárodné Laserové Centrum CVTISR v Bratislave a Fakulta prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  • Prednášajúci:Prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 09:05

Posvieťme si na životné prostredie

Informácie

Naša práca zahŕňa porozumenie toho, ako funguje živý organizmus. Snažíme sa pochopiť, ako vyzerá zdravý živý systém a čo naopak vedie k jeho chorobe a to od bunkovej úrovne až po celkové životné prostredie. Používame pritom čo najneinvazívnejšie metódy, teda také, ktoré organizmu, resp. bunkám neublížia. Z veľkej miery pritom ide o metódy využívajúce svetlo, teda biofotonické metódy. V prednáške ukážeme, ako sledujeme vplyv znečistenia životného prostredia (ťažkými kovmi, acidifikáciou, resp. mikroplastami) na správanie sa živých organizmov a to prostredníctvom štúdia ich vlastnej fluorescencie – najmä fluorescencie chlorofylov - s pomocou využitia biofotonických metód. Budeme tiež diskutovať o tom, ako tieto metódy použiť pri ochrane nášho životného prostredia.