Podcast Veda odpo...

Podcast Veda odpovedá - Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Veda odpovedá
  • Prednášajúci:Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc., Mgr. Barbara Lášticová, PhD. , Ľudovít Ódor
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 15:00
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 16:00

Podcast Veda odpovedá - Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam

Informácie

Pandémia premenila životy ľudí, vzťahy, komunity. Do starých koľají sa nevieme vrátiť, budúcnosť sa otvorila. Medzi vedou a životom spoločnosti je nesúlad príliš jednoduchých konceptov a príliš zložitej reality. Ako ju skúmať a radiť tým ktorých si volíme, aby riadili toľkú nepredvídateľnosť? V uchopení spoločenského pohybu váhame medzi kvantifikáciou a participáciou. Nie sme prvá generácia, ktorá tu uviazla. Sú dáta pascou, ktorú na seba opakovane nastražíme? Prečo nám poznať seba tak uniká?