Dovidieť na kraj ...

Dovidieť na kraj vesmíru

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: FMFI UK, MUNI Brno, Vedátor
  • Prednášajúci:Samuel Kováčik
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 21:45
  • Dátum a čas konca: 30. 09. 2022 22:30

Dovidieť na kraj vesmíru

Informácie

Dá sa vôbec na kraj vesmíru dovidieť? A čo by sme tam mohli uvidieť? V prednáška sa dozviete odpoveď na tieto otázky, ale aj to, prečo vaši rodičia dovideli do vesmíru ďalej, než do dnes dokáže Webbov teleskop!