Prvý klimaticky-n...

Prvý klimaticky-neutrálny prezidentský úrad na svete do roku 2030

  • Téma: Enviromentálna politika
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  • Prednášajúci:Norbert Kurilla
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 09:35

Prvý klimaticky-neutrálny prezidentský úrad na svete do roku 2030

Informácie

Prezidentská kancelária sa stane prvou verejnou inštitúciou na Slovensku a pravdepodobne vôbec prvým prezidentským úradom na svete, ktorý dosiahne klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2030. Tento záväzok bol prijatý v septembri 2020.

Vďaka prístupu založenom na dátach a meraniach boli nastavené priority dekarbonizácie a prijaté potrebné opatrenia. V skratke ide o sériu jednoduchších až po investične náročnejšie opatrenia v piatich klastroch - mobilita, energetika, obnova a prevádzka budov, zelená infraštruktura a kategória rôzne rozložených v horizonte jedného až troch rokov. Implementované opatrenia a dosiahnutý pokrok každoročne transparentne odpočtujeme.

Prezidentská zelená pečať motivuje k udržateľnej obnove a prevádzke budov. Necheme zostať zelení iba ako individuálna inštitúcia. Hlavným cieľom tejto iniciatívy (viac na www.zelenapecat.sk) je motivovať ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

Projekt mladých klimatických lídrov a líderiek buduje hodnotové líderstvo a je príspevkom do vzdelávania nových generácií (instagram @klimatickilidri). Tento aktuálny projekt s dlhodobým presahom je takisto súčasťou klimatických priorít prezidentky SR a je zameraný na podporu a rozvíjanie talentu angažovaných mladých ľudí so záujmom o problematiku zmeny klímy. Strednodobým cieľom je vytvoriť sieť klimatických profesionálov, ktorí budú nositeľmi zmeny k udržateľnosti vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Koncom augusta prezidentská kancelária organizuje pilotný ročník letnej školy v Bratislave s cieľom ponúknuť praktické znalosti a zručnosti potrebné pre riešenie jednej z najväčších výziev súčasnosti. Líderstvo založené na dobrých hodnotách je kľúčom k úspešnej budúcnosti.