Slovenský vesmírn...

Slovenský vesmírny výskum - scifi alebo realita?

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: SARIO - Vesmírna kancelária
  • Prednášajúci:Lenka Tkáčová, Jiří Šilha
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 16:15

Slovenský vesmírny výskum - scifi alebo realita?

Informácie

Rozhovor s moderátorom o vstupe SR do ESA, blok zameraný na možnosti uplatnenia sa vo vesmírnom sektore