Musí náš lokálny ...

Musí náš lokálny komfort spôsobovať globálny problém?

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
  • Prednášajúci:František Simančík
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 11:00

Musí náš lokálny komfort spôsobovať globálny problém?

Informácie

Obsah prednášky:

Zhruba pred dvesto rokmi objavili ľudia pod zemou energetickú špajzu. Začali ju s chuťou vyjedať pričom radikálne stučneli (z približne jednej miliardy na dnešných sedem). Naviac v domnienke, že zásob vhodnej energie je dosť, zleniveli v hľadaní alternatív a venovali sa viac svojmu vlastnému komfortu. Špajza sa však postupne vyprázdňuje a následky nášho prejedania zanechávajú v okolí také silné stopy, že ak sa zavčasu nespamätáme a znova nezačneme usilovne pracovať, radikálnemu chudnutiu sa nevyhneme. A možno je aj neskoro. Naše správanie treba preto okamžite radikálne prehodnotiť, pričom technický pokrok stále dáva dobré predpoklady na to, aby sme za uspokojivé pohodlie nemuseli v budúcnosti zaplatiť privysokú cenu. Prednáška bude venovaná paradoxu spočívajúcom v našej úpornej snahe po rastúcom komforte, ktorá však s vysokou pravdepodobnosťou vyústi do extrémnych environmentálnych problémov a následného diskomfortu práve pre ľudstvo samotné. Bude zameraná najmä na problémy získavania a využívania vhodnej energie potrebnej na život ľudstva z pohľadu jej dlhodobého zabezpečenia, ktoré súčasne musí garantovať, že ľudstvo prežije aj z pohľadu iných environmentálnych aspektov. Šanca je najmä v radikálnom znížení množstva nevyužívaného tepla pri konverzii dostupnej energie na človeku prospešnú formu. Na praktických príkladoch budú ukázané niektoré zaujímavé technické riešenia úspešne vyvíjané aj v slovenských podmienkach.

Profil prednášajúcich:

F. Simančík je členom Predsedníctva SAV, vedúcim akademického inovačného centra pre ľahké kovy a kompozity (INOVAL) a koordinátorom Centra excelentnosti pre výskum a vývoj v oblasti štrukturálnych kompozitov pre strojárstvo a lekárske aplikácie. Odborne sa zaoberá vývojom nových materiálov pre ľahké strojné konštrukcie ako aj pre aplikácie v energetike a stavebníctve. Známy je úspešným vývojom unikátnych súčiastok z hliníkovej peny, ktoré si našli svetovo originálne uplatnenia v ľahkých konštrukciách automobilov. Jeho vedecký výstup zahŕňa viac ako stovku publikácií, 70 pozvaných prednášok, 40 patentov, 500 citácií (H-index 16 od SCOPUS). Koordinoval viac ako 30 výskumných projektov vrátane 13 medzinárodných projektov a úspešne vyškolil 9 doktorandov. Hlavné ocenenia: 1986 - Cena ministra školstva; 1996, 2006 - cena SAV; 1998 - Technológ roka SR; 2011 - slovenská osobnosť výskumu a vývoja 2011 - „Krištáľové krídlo“ v kategórii medicína a veda. V súčasnosti sa venuje problémom znižovania energetickej náročnosti života človeka tak, aby sa optimálne využívali dostupné zdroje energie a redukoval negatívny vplyv na životné prostredie pri racionálnom zachovaní súčasného civilizačného komfortu.