Dezinformácie v n...

Dezinformácie v našom svete (diskusia)

  • Téma: Spoločnosť
  • Miesto konania: V - klub
  • Prednášajúci:Diskusia je organizovaná Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 19:00

Dezinformácie v našom svete (diskusia)

Informácie

Téma diskusie:

Konšpiračné teórie: Dávajú vysvetlenia, jasné odpovede na komplexné otázky, odhaľujú tajomstvá a sprisahania. Vďaka internetu je len veľmi ťažké na takéto teórie nenaraziť. Prečo je potrebné sa nimi zaoberať a nestačí ich ignorovať? Čo môže spoločnosť robiť pre to, aby sa bránila pred potenciálnym negatívnym vplyvom, ktorý konšpiračné teórie majú na obyvateľov krajiny, a tým pádom voličov a zamestnancov? Aj na tieto otázky prídu diskutovať...

Diskutujú:

František Ružička pred menovaním do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vykonával František Ružička funkciu riaditeľa kabinetu predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (2017-2018). František Ružička bol stálym predstaviteľom SR pri OSN od septembra 2012 do augusta 2017, v tomto období predsedal 5. rozpočtovému výboru počas 69. zasadnutia Valného zhromaždenia, spolupredsedal ad hoc pracovnej skupine pre revitalizáciu Valného zhromaždenia OSN (počas 68. zasadnutia), bol členom Medzivládneho výboru expertov na financovanie trvalo udržateľného rozvoja (počas 68. zasadnutia) a členom nezávislého panelu generálneho tajomníka pre vyhodnotenie a zvýšenie efektivity UN-HABITAT (Programu OSN pre ľudské sídla) od mája do septembra 2017.Od februára 2010 do vymenovania stálym predstaviteľom pri OSN vykonával funkciu generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve zahraničných vecí SR, s výnimkou obdobia od augusta 2011 do mája 2012, keď sa venoval multilaterálnej problematike na Odbore OSN. Od mája 2005 do februára 2010 bol veľvyslancom v Poľsku. Od septembra 2003 do apríla 2005 bol riaditeľom Odboru pre všeobecné záležitosti a inštitúcie EÚ.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Venuje sa širšiemu okruhu tém v súvislosti so sociálnou a etnickou identitou, ale jej ťažiskom je výskum naratívov (povestí, fám a konšpiračných teórií) a ich funkcií v spoločenskej komunikácii. Zaoberá sa nimi v súčasnej i historickej perspektíve, pričom kľúčovými problémami, ktoré rieši, je vytváranie a pretváranie obrazov nepriateľa. Je členkou viacerých domácich a zahraničných projektov, ktoré sa venujú problematike etnických identít , konšpiračných teórií i prepojeniu ideológie a folklóru. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií, kapitol v monografiách, v roku 2017 vo vydavateľstve Veda publikovala knihu Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Okrem vedeckej práce sa pravidelne účastní aj verejných prednášok pre verejnosť a rozhovorov pre médiá.

Moderátorka Lucia Yar pôsobí v Euractiv.sk ako senior editorka a politická analytička.