Drogy okolo nás

Drogy okolo nás

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
  • Prednášajúci:Tomáš Mackuľak
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 21:00

Drogy okolo nás

Informácie

Obsah prednášky:

Téma prednášky bude zameraná na problematiku výskytu drog na Slovensku a ich možný monitoring na základe analýzy odpadových vôd. Popísaná bude aj problematika ich možného dopadu na životné prostredia a človeka samotného.

Profil prednášajúceho:

Prenášajúci (doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD) je pedagogický pracovník a výskumník na FCHPT STU Bratislave. Zaoberá sa problematikou výskytu toxických zlúčenín v životnom prostredí a technológiami schopnými ich odstraňovať. Je autorom viacerých odborných prác (4 monografie, 4 vysokoškolské učebnice, vyše 50 cc publikácii, viac ako 300 konferenčných príspevkov) a tiež držiteľom ocenení nie len na pôde STU a FCHPT.