Na čo slúži pravd...

Na čo slúži pravdepodobnosť?

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Prednášajúci:Radoslav Paulen
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 09:00

Na čo slúži pravdepodobnosť?

Informácie

Obsah prednášky:

Pravdepodobnosť znie a často sa v škole učí ako "suchá" matematická disciplína. V súčasnom svete má však obrovské množstvo aplikácií a ovplyvňuje náš každodenný život. V tejto prednáške objasníme základné princípy pravdepodobnosti a prečo je ich dôležité poznať. Ukážeme tiež ako môžeme využiť poznatky z teórie pravdepodobnosti aj v bežnom živote. Napríklad ukážeme ako sa dá na základe pravdepodobnosti predpovedať úspešná hokejová kariéra alebo zvoliť víťazná stratégia v hre Monopoly či pri investovaní na burze.

Profil prednášajúceho:

Doc. Paulen sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle. Hlavné výskumné témy jeho skupiny zahŕňajú garantovaný a štatistický odhad parametrov, dynamickú optimalizáciu, globálnu optimalizáciu a prediktívne riadenie.