Kolaps a zánik ve...

Kolaps a zánik veľkých civilizácií (diskusia)

  • Téma: Spoločnosť
  • Miesto konania: V - klub
  • Prednášajúci: Diskusia je organizovaná Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 20:00

Kolaps a zánik veľkých civilizácií (diskusia)

Informácie

Téma diskusie:

Kolaps a zánik civilizácií je všeobecne považovaný za katastrofu. V mnohých prípadoch však môže mať kolaps aj obrodný charakter, keď na troskách pôvodných civilizácií vznikajú nové životaschopnejšie. Niektoré civilizácie skončili náhle pod náporom externých faktorov (útočníci, prírodné katastrofy), niektoré upadali postupne alebo sa pretransformovali. Prečo vlastne všetky veľké civilizácie minulosti zanikli, napriek tomu, že si ich obyvatelia mysleli, že sú večné? Ako sa historici a archeológovia pozerajú na kolaps veľkých civilizácií dávnej, ale aj nedávnej minulosti a predovšetkým, ako sa z nich môžeme poučiť v súčasnosti? To všetko sa budete môcť dozvedieť v diskusii troch expertov na staroveké civilizácie – staroveké ríše Blízkeho východu, Rímsku ríšu, starých Mayov.

Diskutujú:

Branislav Kovár vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v časopise Historická revue. Zúčastnil sa archeologických expedícií v Kuvajte a v Guatemale. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk a popularizácii dejín.

Prof. Milan Kováč, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a riaditeľ Centra mezoamerických štúdií na tej istej univerzite. Okrem toho prednáša na University of Vienna a Missouri State University. Profesionálne sa venuje jazyku, kultúre a mytológii posledného pôvodného mayského kmeňa Lacandóncov. Vedie tiež už 11 rokov rozsiahle vykopávky v oblasti džunglí severného Peténu v Guatemale, kde pod jeho vedením bolo objavených množstvo nových archeologických artefaktov a písomných pamiatok, ako aj niekoľko desiatok starých mayských miest. Je tiež vedúcim slovenskej časti medzinárodného vedeckého konzorcia, ktoré pomocou laserového scanovania pralesa prispieva k novému pohľadu na staré myské dejiny. Výsledky naposledy publikoval v časopise Science.

Michal Habaj vyštudova históriu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doktorandské štúdium dokončil v Bratislave na Univerzite Komenského, kde sa i habilitoval. Učí a profesionálne sa zaoberá dejinami staroveku. Vedecky skúma hlavne otázky súvisiace so Svébmi, etnicitou, či Perziou. Odborne sa zaoberá i starovekou geografiou, Gréckom či Caesarom. Je autorom niekoľkých popularizačných (Feničania, Alexander Veľký s F. Hříbalom, Objavné cesty staroveku) i vedeckých kníh (Kambýses II.) a článkov.

Moderátor: Daniel Straka
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity