Ako vyzerá period...

Ako vyzerá periodická tabuľka prvkov v 21. storočí?

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied
  • Prednášajúci:Martin Venhart
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 10:00

Ako vyzerá periodická tabuľka prvkov v 21. storočí?

Informácie

Obsah prednášky:

Kde sa vzali chemické prvky, ktoré sú okolo nás? Niektoré nám zanechal Veľký tresk ktorým začal existovať vesmír, iné vznikli fyzikálnymi procesmi vo hviezdach. V dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí dokázal človek vytvoriť niekoľko ďalších chemických prvkov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú. V prednáške sme sa pozreli do dejín objavov chemických prvkov, ako aj ich použitia. Predstavili sme si experimenty, ktoré produkovali nové prvky a povedali sme si aj nejaké perličky z experimentov, ktoré sa nepíšu v nijakej odbornej literatúre.

Profil prednášajúcich:

Martin Venhart je členom Predsedníctva SAV a vedúci Oddelenia jadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.