Neznámy život "ná...

Neznámy život "národných" sirôt

  • Téma: Dejiny
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Historický ústav SAV
  • Prednášajúci:Daniela Kodajová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 17:00

Neznámy život "národných" sirôt

Informácie

Európsky nacionalizmus 19. storočia, a teda i slovenský, povýšil výchovu mládeže v národnom duchu medzi svoje priority. Deklaroval záujem o starostlivosť o siroty po národných hrdinoch a aktivistoch. Na ich štúdium či veno sa organizovali v národnej komunite zbierky. Ale poznáme skutočný život osirelých detí z národoveckých rodín? Osud detí bez rodičov bol komplikovaný a neradostný. Bývali sociálne znevýhodnené, bez prístupu ku vzdelaniu, často využívané vlastnými príbuznými či pestúnmi ako lacná pracovná sila. Prednáška priblíži poslucháčom osud sirôt z konkrétnych rodín slovenských národovcov.

PhDr. Daniela Kodajová, PhD., vedecká pracovníčka, oddelenie dejín 19. storočia Historického ústavu SAV, venuje sa otázkam národného hnutia v 19. storočí, fenoménu národných osláv, ženského hnutia a vzdelávania, výskumu historickej pamäti. Je zostavovateľkou kolektívnych monografií o Ľudovítovi Štúrovi (2015), Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi (2017) a knihy o Živene, spolku slovenských žien (2019). Je spoluautorkou učebníc dejepisu pre gymnáziá.