7 - Myšlienky sto...

7 - Myšlienky stojace za hlbokým detektorom

  • Téma:
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Andrej Lúčny
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 15:30

7 - Myšlienky stojace za hlbokým detektorom

Informácie

V rámci prednášky natrénujeme vlastný hlboký detektor, ktorý vie nájsť na obraze prednášajúceho hodinky. Pritom priblížime základné myšlienky, ktoré stáli za objavom použitej metódy, čo dáva poslucháčom možnosť pochopiť, vďaka čomu metóda funguje. Konkrétne použijeme architektúru YOLO v3, plne konvolučnú neurónovú sieť vychádzajúcu z autokódera a perceptronu.